Hvem er vi

Hvem er vi!

Støttegruppe Nordfyn er en forening, som arbejder frivilligt for at sikre ligeværdighed og god livskvalitet for nordfynske familier med børn/unge med handicap eller særlige behov.


Vi står for sociale arrangementer for at støtte og udbygge netværket blandt nordfynske familier med børn/unge med handicap eller særlige behov. Vi arrangerer foredrag med nyttig viden og information.

Vi har to gange årligt dialogmøde med Børne- og Ungeforvaltningen i Nordfyns Kommune med henblik på at diskutere aktuelle problematikker i forhold til vores gruppe af børn og unge.


Støttegruppe Nordfyn har desuden sin egen lukkede Facebookgruppe, hvor emner frit kan diskuteres.